Танилцуулга
"Бүргэд Консалтинг" ХХК нь 2012 онд үүсгэн байгуулагдаж эрүү, иргэн, захиргааны, эрх зүйн төрлөөр хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, шүүх хуралдаанд иргэн, хуулийн этгээд, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалж, төлөөлөн оролцох, компани хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна. Манай компани нь 2012-2017 онд нийт 2000 гаруй гадаад, дотоодын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн байна.
 
Тус компанийн захирал С.Одгариг нь хуулчийн болон өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийн гэрчилгээтэй, мэргэжлээрээ 24 жил ажиллаж байгаа мэргэшсэн хуульч юм.
Бид таны ухаалаг зөвлөгч, итгэлтэй түнш байж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.