БҮРГЭД КОНСАЛТИНГ танилцуулга
Бүргэд Консалтинг ХХК нь 2012 онд үүсгэн байгуулагдаж эрүү, иргэн, захиргааны, эрх зүйн төрлөөр хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, шүүх хуралдаанд иргэн, хуулийн этгээд, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалж, төлөөлөн оролцох, компани хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.
 
Тус компанийн захирал С.Одгариг нь хуулчийн болон өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийн гэрчилгээтэй, мэргэжлээрээ 24 жил ажиллаж байгаа мэргэшсэн хуульч болно.