Гүйцэтгэсэн төслүүд
Скай их дэлгүүр
Скай худалдааны төвийн гал хулгайн дохиоллын системийн угсралт суурьлуулалтын ажил

Дэлгэрэнгүй

Дархан нэхий ХК
Дархан нэхий ХК-ний Нэхий плаза төвийн галын болон хулгайн дохиоллын угсралтын ажил

Дэлгэрэнгүй

Наран трейд
Наран трейд компаний салбар компаниудын гал хулгайн дохиолол хяналтын камерийн системийн угсралт суурьлуулалтын ажил

Дэлгэрэнгүй

Эфэс групп
Эфэс группын сүлжээ дэлгүүр, бөөний төвүүдийн гал болон хулгайн дохиоллын системийн угсралт суурьлуулалтын ажил

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар

Дэлгэрэнгүй

Говь ХК
Говь ХК-ний Factory store их дэлгүүрийн гал хулгайн дохиоллыг 2008 онд угсралт суурьлуулалт

Дэлгэрэнгүй