Асарөргөө ХХК граж, үйлчилгээ, оронсууцны цахилгаан, холбооны монтаж угсрал

Улаанбаатар хот,БЗДүүргийн 6 дугаар хороонд байрлалтай “Асарөргөө” ХХК-ийнграж, үйлчилгээ, оронсууцны 72 айлын барилгын цахилгаан, холбооны монтаж угсралт. Шит самбар угсралт. 2011 он