E-Mart худалдааны төв

Улаанбаатар хот, БЗДүүргийн 1 дүгээр хороо, Токиогийн гудамж “Е-Март” худалдааны төвийн барилгын цахилгааны өндөр нам хүчдэл, гадна дотор цахилгаан, гадна гэрэлтүүлэг, гадна дотор гэрэлтүүлэгийн автоматжуулалт, холбооны монтажийн иж бүрэн угсралт, шит самбарын иж бүрэн угсралт. Галын дохиолол, галын дохиоллын автоматикийн угсралт  2016 о