SOMANG PLAZA

Улаанбаатар хот, 13р хороолол SOMANG PLAZA Үйлчилгээ, Худалдаа, Эмнэлэг, Оффисийн талбайны худалдаа, түрээсийн барилга дахь хүлээн авалтын танхимын дотор цахилгаан, холбооны монтажийн иж бүрэн угсралт, шит самбарын иж бүрэн угсралт. 2016 он