UB CETNTRAL RESIDENCE

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  3-р хороо, “UB CETNTRAL RESIDENCE” 120 автомашины зогсоолтой, 252 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор барилгын дотор цахилгааны болон  намын хувиарлах  шит самбарын иж  бүрэн угсралт.  2016 он