Хүчитшонхорийн зоорь

Улаанбаатар хот,Дэнжийн мянгад байрлалтай “Хүчитшонхор” ХХК-ийнзоорь, авто машины засвар угаалгын төвийн барилгын гадна, дотор цахилгааны монтаж. Шит самбар угсралт. 2010 он