Говь ХК

Говь ХК-ний Factory store их дэлгүүрийн гал хулгайн дохиоллыг 2008 онд, Mongolian cashmere дэлгүүрийн гал хулгайн дохиоллын системийн  угсралт суурьлуулалтыг 2014 онд тус тус хийж амжилттай гүйцэтгэсэн.