Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын гал хулгайн дохиолол, хаалганы соронзон цоож нэвтрэх эрхийн системийн ажлыг 2008 онд хийж гүйцэтгэсэн.