Эфэс групп

Эфэс группын Улаанбаатар хот дахь сүлжээ дэлгүүрүүд болон агуулах худалдаа, бөөний төвүүдэд гал болон хулгайн дохиоллын системийн угсралт суурьлуулалтыг 2006 оноос эхлэн хийж одоог хүртэл хамтран ажиллаж байна.