Скай их дэлгүүр

Скай худалдааны төвийн галын болон хулгайн дохиоллын иж бүрэн системийн угсралт суурьлуулалтын ажлыг 2006 онд хийж гүйцэтгэсэн.